Briefwisseling Menno ter Braak - P.B.J IJzerman

P.B.J. IJzerman
aan
Menno ter Braak

10 december 1927

10/12/27

 

Geachte Heer,

Door toedoen van vrienden uit Delft, ontving ik Uw adres. Ik wenschte n.l. eenige inlichtingen betreffende de Filmliga. In de eerste plaats dan:

Wat voor soort films zijn te huur?

Ik bedoel hiermee: Films van kunstwaarde of van commercieele waarde?

In de 2e plaats:

Wat zijn de kosten voor 't huren der films en hoe worden verzendingskosten berekend?

Het betreft hier 't vertoonen van films voor de leerlingen der Koloniale Landbouwschool te Deventer.

U zoudt mij zeer verplichten per omgaande hierover inlichtingen te verstrekken.

Inmiddels verblijf ik,

Hoogachtend,

IJzerman

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie