Briefwisseling Menno ter Braak - Jacob Jacobs

Jacob Jacobs
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 24 september 1928

24 September 1928

WelEdelZeergeleerde Heer,

Beleefd brengen wij onder Uw aandacht, dat door uitbreiding van De Tribune, het ons mogelijk is gemaakt een filmrubriek in te lasschen. Behalve de wekelijksche filmbespreking bestaat ook de gelegenheid eerst een propaganda-artikeltje over de Amsterdamsche Filmliga te schrijven, b.v. om onze lezers te animeeren als lid toe te treden, om daarna maandelijks - na een uitnoodiging te hebben ontvangen - de matinee's te recenseeren.

In de hoop een gunstig antwoord van U te mogen ontvangen, verblijven wij met de meeste hoogachting,

Namens de redactie,

Jacob Jacobs

Filmmedewerker.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie