Jacob Jacobs
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 6 oktober 1928

6 October 1928

WelEd. Zeer Gel. Heer!

Naar aanleiding van Uw schrijven van 30 Sept. deel ik U mede, dat ik gaarne bereid ben een inlichtend artikel betreffende de Filmliga te schrijven, mits U mij van voldoende materiaal voorziet om dit tot een artikel te kunnen omwerken.

Indien mogelijk zou ik dit vóór a.s. Donderdag willen ontvangen, zoodat het in het Zaterdagavond-blad kan geplaatst worden. Voor de goede gang van zaken is het wenschelijk, dat U het materiaal naar mijn privé-adres, Holendrechtstraat 36, stuurt.

Bij plaatsing van het artikel, zal ik U De Tribune doen toekomen.

Namens de redactie

J. Jacobs

Filmmedewerker.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie