Briefwisseling Menno ter Braak - J. Kalff Jr.

J. Kalff Jr.
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 13 januari 1928

13 Januari 1928

Mijne Heeren,

Onder vriendelijke dankbetuiging voor uw uitnoodiging voor morgen deel ik u mede, dat ik daarvan zeer gaarne gebruik zal maken voor mijzelf en voor mevrouw A.E. Kalff.

Hoogachtend

Mr. J. Kalff Jr.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie