Briefwisseling Menno ter Braak - J.A. Jongenelen

J.A. Jongenelen
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Oegstgeest, 10 september 1927

10 September 1927

Mijne Heeren,

Het is mij bekend dat Uwe vereeniging een orgaan voor zelfstandige filmkunst gaat uitgeven onder den titel De Explicateur.

Ik weet niet of het nog zin heeft, als acquisiteur naar Uw orgaan te solliciteeren. Mocht evenwel de advertentie-acquisitie haar man nog niet gevonden hebben, zoo zou ik het bijzonder op prijs stellen voor dit doel een onderhoud met U te mogen hebben.

Bewijzen van succesvol optreden onder industrieelen en kunstenaars, kunnen worden overgelegd.

Uwe geeerde berichten gaarne tegemoet ziende,

Hoogachtend

J.A. Jongenelen

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie