Briefwisseling Menno ter Braak - Th.J. van Kasteel

Th.J. van Kasteel
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 14 september 1927

R., 14.9.'27

 

Zeer geachte Heer,

Met veel belangstelling las ik in de bladen het geboortebericht van de ‘Nederlandsche Filmliga’ en de aankondiging van de Explicateur. Graag zou ik voor mezelf èn voor het ‘Weekblad’ - het eerste nummer ter kennismaking ontvangen; wilt U mij daarvoor noteeren?

Verder zoudt U mij een groot genoegen kunnen doen, door mij Uw opinie over het volgende kenbaar te maken.

Mijn filmrubriekje in het ‘Weekblad’ begon ik met acht algemeene artikelen, waarbij ik mij als doel voor oogen stelde, om bij menschen, die niets van film weten en er a priori wat afwerend tegenover staan, interesse te wekken. Nu zou naar mijn inzicht een dergelijke taak op veel ruimer schaal vervuld kunnen worden door een klein boekje over film, dat niet (gelijk alle mij bekende, niet talrijke, Nederlandsche werkjes op filmgebied.) voor de enthousiasten òf voor de hautaine outsiders zou zijn geschreven, maar een pleidooi voor de film zou leveren, eenvoudig door de voornaamste factoren van de kwestie in een zuiver licht te laten zien. En de gedachte is bij mij opgekomen, of mijn artikelen, hier en daar gewijzigd en aangevuld, en voorzien van een stel goede illustraties, een dergelijke boekje zouden kunnen opleveren. Zoudt U ze eens willen doorlezen en mij Uw opinie willen meedeelen? C.q. ook over den weg, dien ik het best zou kunnen inslaan om tot uitgave te geraken.

Voor Uw antwoord en de terugzending der ‘Weekbladen’ sluit ik porto bij.

Hoogachtend:

Uw d.w.,

Jan van Kasteel

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie