Th.J. van Kasteel
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 10 oktober 1927

R., 10.10.'27.

 

Zeer geachte Heer,

Het plan van het boekje gaat inderdaad door; de Heer Sijsling (N.V. ‘de Tijdshoorn’) zal het uitgeven, en als het goed is, komt het al eind November uit.

Ten behoeve van dit boekje wilde ik nu graag een beroep doen op het archief van de Filmliga, en wel wat de illustraties betreft. Kunt U mij misschien helpen aan:

1.)een filmfoto uit Potemkin. Voor een artikel in het ‘Weekblad’ wendde ik mij hiervoor tot het verhuurkantoor (Cinema-Palace, Kalverstraat, Amsterdam) - doch dit antwoordde zelfs niet. Hebt U misschien iets? Mijn bedoeling is: een foto, typeerend voor den stijl, voor de manier van camera-aanwending. Bij voorbeeld: het gevecht aan boord weergegeven door de voeten van de worstelende massa.
2.)een filmfoto uit één van de avant-garde-films, eigenlijk wel het liefst van Cavalcanti, wiens portret ik ook opneem. Ik heb b.v. gedacht aan een verwerking van onvermijdelijke woorden tot beelden (zooals de titel van Rien que les Heures, in Filmliga gereproduceerd.), òf aan een sprekend beeld uit een meditatief gedeelte (de belletjes in het water, als de tros losgegooid is, uit En Rade.), òf een suggestieve combinatie van beelden (als in Le Train sans Yeux.).

Ik hoop, dat mijn bedoeling U duidelijk is - en dat U mij helpen kunt. U bij voorbaat dankend voor Uw bemoeiing en met beleefde groeten:

Uw dw.,

Th.J. v. Kasteel

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie