Briefwisseling Menno ter Braak - W.J.J. Kehlenbrink

W.J.J. Kehlenbrink
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 26 september 1927

Amsterdam 26/9 1927

 

Mijnheer,

naar aanleiding van uw kennisgeving in zake de voorstelling Filmliga op 1 october as verzoek ik U nog mede te deelen welk bedrag aan contributie op uwe girorekening moet worden gestort. Is U of de Filmliga telefonisch aangesloten?

Hoogachtend

W.J.J. Kehlenbrink

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie