Briefwisseling Menno ter Braak - A. Kloppers

A. Kloppers
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 15 december 1927

Amsterdam 15 December 1927

 

Weledelgeboren Heer,

Men heeft, na mijn opgave voor het lidmaatschap der Liga, van bestuurszijde groot interesse getoond in de afwikkeling van het finantieele en zich schielijk en met fanatischen ijver verzekerd van mijne contributie penningen, - maar met suave tolerantie goed gevonden dat ik mijnerzijds geen interesse zou toonen bij de daarna gevolgde afwikkeling van filmbeelden: ik kreeg van de voorgenomen, thans gepasseerde vertooning geen bericht.

U als secretaris vraag ik in gemoede ‘Wie reimt sich Das?’ Ik vraag 't U als secretaris, want als Dichter zult gij met mij eens zijn dat rolprenten rijmt met tolcenten. - De tweevoudige passage kan ik niet zoomaar laten passeeren, 'k had die keer juist gelegenheid gehad de voorstelling te zien en had er nu ook wel ingewild. - Zijn secretaris en penningmeester der Liga niet onderling al te nauw gelieerd?

Ik ben gaarne de Uwe,

weest gij ook voor mij

[onleesbaar] Kloppers

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie