Briefwisseling Menno ter Braak - J. Henri Ledeboer

J. Henri Ledeboer
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 24 maart 1928

24 Maart 1928

Geachte Heer ter Braak,

Verleden week had ik een keuring in den Haag, bij welke gelegenheid ik een onderhoud had met den Heer D. Van Staveren, Voorzitter van de Centrale Commissie voor de filmkeuring. Ik richtte toen tot hem de vraag waarom ook niet vertegenwoordigers van de filmliga als leden der Rijkskeuringscommissie waren benoemd. Het antwoord luidde dat men van dien kant geen bericht had gekregen dat een dergelijke benoeming op prijs zou worden gesteld. Ik noemde toen Uw naam, waarop dhr. Van Staveren mij antwoordde dat het 't beste was dat gij U rechtstreeks tot hem wendde, U bereid verklarende een eventueele benoeming te aanvaarden. Bij een voorkomende vacature zou hier dan rekening mee kunnen worden gehouden.

Ik adviseer U derhalve in dezen geest te handelen.

Met Hoogachting,

Uw dw.,

[handtekening onleesbaar]

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie