Briefwisseling Menno ter Braak - J.A. Leerink

J.A. Leerink
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 8 september 1927

8-9-'27.

Geachte Heer.

Gaarne vernam ik van u, welke voordeelen en lasten verbonden zijn aan het lidmaatschap van de Amsterdamsche film-liga, zulks in verband met mijn voornemen om eventueel tot deze liga toe te treden.

U bij voorbaat dankend voor de moeite

J.A. Leerink

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie