J.A. Leerink
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Amsterdam, 12 september 1927

A'dam, 12-9-'27.

Geachte Heer.

Ondergeteekende verklaart zich bereid, tegen de bij het door U gestuurde manifest en aanvullend schrijven genoemde voorwaarden tot wederopzeggings toe als lid toe te treden tot de Filmliga A'dam. In afwachting van een bewijs van lidmaatschap benevens mededeeling, wààr de voorstellingen zullen geschieden

gaarne

J.A. Leerink.

jur. cand.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie