Briefwisseling Menno ter Braak - G.J. Ligthart

G.J. Ligthart
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Soerabaja, 5 september 1927

Soerabaja, 5 September 1927

 

WelEd.Heer,

Ik ontving Uw schrijven dd 1 pto met bijgesloten manifest.

Per volgende mail zend ik U een postwissel groot Fl.15.- met het beleefde verzoek mij als lid te willen inschrijven (contributie Fl.8.-) en de resteerende Fl.7.- te willen beschouwen als kleine bijdrage voor het mooie doel.

Hoogachtend

G.J. Ligthart

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie