J.R.A. Loman
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 27 september 1927

27 September 1927

 

Geachte Heer,

Bij dezen bericht ik U, dat ik lid wensch te worden van de Amsterdamsche filmliga. Gaarne zou ik de contributie in 2 termijnen betalen. Ik hoop vòòr Zaterdag m'n kaart van U te ontvangen, opdat ik dan de voorstelling van dien dag kan bijwonen.

Hoogachtend,

J.R.A. Loman

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie