Briefwisseling Menno ter Braak - Jacob Mees P.Rzn.

Jacob Mees P.Rzn.
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Rotterdam, 30 September 1927

30 September 1927

 

Mijne Heeren,

Naar aanleiding van Uw schrijven van 26 September heb ik het genoegen U bijgaand te overhandigen een schuldbekentenis van een bedrag van Fl. 800.--, welke ik U was overeengekomen te leenen tegen een rente van 4%. U gelieve mij dit document geteekend in te zenden, waarna ik U remise zal maken.

Hoogachtend,

Jacob Mees

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie