Briefwisseling Menno ter Braak - J.C. Mol

J.C. Mol
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Haarlem, 3 oktober 1927

3 Oct. 1927

 

Weled.Heer,

Zoudt U zoo vriendelijk willen zijn schrijver dezes J.C. Mol Directeur der Filmfabriek Multifilm Spaarne 59 Haarlem op te geven als lid der Filmliga te Amsterdam?

Bij voorbaat dankend,

Hoogachtend,

J.C. Mol

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie