J.C. Mol
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Haarlem, 6 augustus 1928

6 Augustus 1928

 

Zeer geachte Heer,

In aansluiting op Uw schrijven van 25 mei heb ik mij met den heer Pelster in verbinding gesteld over de betaling van de door mij vertoonde films. Het bedrag is, met inbegrip van de vertooning voor Den Haag, die niet zelf afrekende: Vertooning Amsterdam met documentaire films F.25.-. Idem te Den Haag F. 25.-., 3 vertooningen met de Kristallenfilm F.30.-., totaal F.80.-.

Van den heer Pelster ontving ik echter geen remise. Wilt U niet zoo vriendelijk zijn mij het bedrag te doen toekomen, het liefst op mijn postrekening 6985, of den heer Pelster opdracht te geven voor afrekening te zorgen.

Bij voorbaat dankend,

Hoogachtend,

J.C. Mol

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie