Briefwisseling Menno ter Braak - W. Meijer

W. Meijer
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 11 december 1927

Amsterdam, 11.12.27.

Geachte heer,

Ik zou u willen vragen, of de mogelijkheid bestaat, dat we nog in dèze reeks programma's der Liga de film De Moeder te zien krijgen? Misschien is het onnoodig hierop de aandacht te vestigen, maar ik stel me voor, dat er tal van Ligaleden zijn, die de film nog niet gezien hebben en de kans, dat we haar in een gewone bioscoop vertoond krijgen, vrijwel nul is. Ik persoonlijk zou gaarne alles wat uit Rusland komt willen zien, sedert Iwan de Verschrikkelijke hier vertoond is. Misschien stelt u prijs op een oordeel van een lid?: Ik ben zeer tevreden over hetgeen tot nu toe is gegeven en ga volkomen accoord met het experimenteele karakter der Liga: we houden immers allen wel zooveel van de film, dat we niet al 1 een oog hebben voor de bereiktheden, maar niet minder voor de mogelijkheden ervan. - Zou het verder niet mogelijk zijn, eens een stuk film achteruit te draaien? Het zou m.i. zeer interessant zijn den tijd eens in omgekeerden zin te doen verloopen, wat nu niet juist een alledaagsch verschijnsel voor ons is. Misschien kunt u deze opmerkingen eens in gedachte houden?

Hoogachtend,

W. Meijer

(wisk.stud.)

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie