Jacob Mees P.Rzn.
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Rotterdam, 30 januari 1928

30 Januari 1928

 

Zeer geachte Heer,

Ik ontving Uw schrijven van 27 Januari en nam nota van Uw uiteenzetting inzake het verantwoorden der programma's.

Zooals U reeds schreef, betreft de door U ter leen gevraagde F.800.- alleen een questie van contant kasgeld. Om nu aan deze behoefte te kunnen voldoen, zou ik U willen voorstellen, met de afdeelingen een overeenkomst te sluiten, dat voor ieder programma een grondbedrag van b.v. F.50.- vooruitbetaald moet worden. Het verschil met de werkelijke kosten van het programma kan dan naderhand aangezuiverd worden.

Hoogachtend,

Jacob Mees

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie