Briefwisseling Menno ter Braak - W. Noordhoff

W. Noordhoff
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Lochem, 19 september 1927

Lochem, 19 Sept. 1927

 

Zeer geachte Heer,

In Uw hoedanigheid van secretaris-penningmeester van het voorloopig Bestuur van de Film-Liga Amsterdam kom ik tot U met een vraag. Wat ik U te vragen heb raakt niet rechtstreeks het belang van de film als kunst; het is me slechts om enkele inlichtingen te doen.

De pas opgerichte afdeeling Lochem van de vereeniging ‘Kerk en Vrede’ zou dezen winter graag de film The Big Parade te Lochem gegeven willen zien. Geen der bestuursleden weet echter, hoe we het moeten aanleggen, de film, die naar de bladen meldden, dezen winter opnieuw in de groote steden gaat draaien, hier te krijgen. Ook het adres van de Metro Goldwyn Mayer Production, of eventueel van de firma die de film in Nederland voor deze onderneming exploiteert, is ons niet bekend. Op film-gebied was ons alleen, naast die van M.H.K. Franken, Uw naam bekend in connectie met de A'damsche Filmliga. Vandaar dat ik nu zoo vrij ben me tot U te wenden. Waarschijnlijk kunt U ons wel verder op weg helpen, althans een adres verschaffen, waartoe we ons voor The Big Parade kunnen wenden.

Postzegel voor Uw antwoord, dat ik hoop spoedig te ontvangen, sluit ik hierbij in.

U bij voorbaat zeer dankend voor uw hulp,

Hoogachtend,

W. Noordhoff

voorz. afd. Lochem van ‘Kerk en Vrede’

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie