Briefwisseling Menno ter Braak - Ons Eigen Tijdschrift

Ons Eigen Tijdschrift
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 26 juni 1930

26 juni 1930.

 

Hooggeachte Heer,

Wij hopen in het Augustus-nummer van ons blad een bijdrage op te nemen over de ‘Avantgarde cinéma's’ te Parijs. Zeer zouden wij het op prijs stellen, indien wij daarbij zouden kunnen beschikken over eenig illustratie-materiaal uit de afbeeldingen, die in verschillende nummers van Filmliga zijn opgenomen. Wij denken bijv. aan de reproducties:

Ivens aan den arbeid April '28 bl. 5
Trappenhuis - Germaine Krul April '28 bl. 9
Bijlage Ivens ‘de Brug’ Mei 28 bl. 9
Affiche Studio 28 Mei 28 bl. 5
Ivens Heien III, 1 omslag
Ivens Regen III, 1 bl. 4
Eissenstein's Generallinie III, 7 bl. 96
Eissenstein's Generallinie III, 7 bl. 102

Zoudt U willen overwegen of de foto's dan wel de cliché's daarvan ons in bruikleen kunnen worden afgestaan en indien ja, op welke voorwaarden?

Met een toestemmend antwoord op ons verzoek zoudt U ons zeer verplichten.

Hoogachtend verblijve,

Uw zeer dienstw.

Gerh. van Dijk

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie