Briefwisseling Menno ter Braak - H. Philips

H. Philips
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 28 september 1927

Woensdag 28 September

M.H.

Op mijn verzoek zond U mij een convocatie voor de eerste matinée. Door onachtzaamheid mijnerzijds heb ik U moeite bezorgd, terwijl ik toch liever geen lid zal worden. Ik heb n.l. achteraf gehoord dat hier in Utrecht ook een afdeeling van de filmliga is die, denk ik, dezelfde films zal vertoonen. Het spaart me nu niet alleen tijd en kosten nu ik de voorstellingen hier in Utrecht kan bijwonen, maar bovendien hoop ik door mijn steun hier te geven er toe bij te dragen dat het experiment slaagt, terwijl ik er niet aan twijfel dat in Amsterdam het aantal leden wel heel groot zal zijn. Ik verzoek U dus vriendelijk mijn naam weer van de lijst te nemen, daar ik tot mijn spijt niet gefortuneerd genoeg ben om in beide plaatsen lid te zijn.

Met dank voor de genomen moeite

hoogachtend

H. Philips

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie