Briefwisseling Menno ter Braak - N.V. Drukkerij Plantijn

N.V. Drukkerij Plantijn
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 15 september 1927

Amsterdam, 15 September 1927

WelEd.Heer,

Onze heer Mendes da Costa heeft deze week getracht U te bezoeken om onze drukkerij onder Uw aandacht te brengen voor het nieuwe tijdschrift De Explicateur. Aangezien wij ons steeds in 't bijzonder hebben toegelegd op goed en smaakvol uitgevoerde drukwerken, ook periodieken, zouden wij U gaarne willen toonen, wat wij U kunnen aanbieden, waartoe vorengenoemde één dezer dagen nogmaals zoo vrij zal zijn zich aan te melden.

Met de meeste hoogachting,

N.V. Drukkerij Plantijn

Uw dw. J. de Vries directeur

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie