Briefwisseling Menno ter Braak - H.C. Ploegman

H.C. Ploegman
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 25 oktober 1928

Amsterdam W. 25 October 1928

Zeer geachte Heer ter Braak,

Daar ik in het tijdschrift van de Filmliga heb gelezen dat in de vacature van 2en secretaris zal worden voorzien, ben ik zoo vrij mij als enthousiast lid voor deze functie aan te bieden. Als aanbeveling moge dienen dat ik als beroep de functie bekleed van assistent-secretaris van een groote maatschappij hier ter stede.

Nadere inlichtingen zal ik U desgewenscht gaarne verstrekken, zoo mogelijk mondeling. Ik ben ter beschikking elken avond, behalve 's Dinsdags, Zaterdagmidddag en Zondag.

Indien het Bestuur reeds andere plannen mocht hebben, verzoek ik U mijn aanbieding als niet gedaan te beschouwen.

Ik verblijf met de meeste hoogachting

Uw dw.

H.C. Ploegman

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie