Briefwisseling Menno ter Braak - Herbert Polak

Herbert Polak
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 20 mei 1928

20 Mei 1928

Mijne Heeren

Aangenaam is het mij, U het verschijnen van mijn ‘Jaarkroniek van Kunstdans en Film’ in het Meinummer van het maandblad NEDERLAND aan te kondigen, in welke kroniek ruim 1½ pagina aan de Filmliga is gewijd.

Ingesloten doe ik U toekomen een uitknipsel uit den drukproef, vanzelfsprekend ongecorrigeerd en op gewoon papier gedrukt, maar voldoende om van den inhoud kennis te kunnen nemen.

Gaarne de goede ontvangst van een en ander vernemend,

Hoogachtend,

Herbert Polak

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie