Briefwisseling Menno ter Braak - J.H. Polenaar

J.H. Polenaar
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Amsterdam, 21 december 1928

21 December 1928

Geachte Heer Ten Braak,

Na mijn laatste ervaring als voorzitter van de arbitrage-commissie in een geschil in de Nederl. Sport Bond, heb ik een duren eed gezworen dat ik mij daarvoor niet meer zou laten vinden. Indien echter de stukken niet van al te omvangrijken aard zijn en inderdaad in een aan een filmvoorstelling geknoopt uurtje de zaak kan worden afgedaan, dan zal ik met dit principe handelen zooals gebruikelijk. Ik waarschuw echter bij voorbaat dat als het mij meer tijd gaat kosten, ik voor den verloren tijd zal moeten declareeren.

Hoogachtend,

J.H. Polenaar

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie