Briefwisseling Menno ter Braak - J.W. Poort

J.W. Poort
aan
Menno ter Braak

Groningen, 1 februari 1928

Groningen 1 Februari 1927

Zeer geachte Heer Ter Braak,

Als voorzitter van de Groningsche Filmliga wilde ik gaarne a.s. Zaterdag de Amsterdamsche Matinee meemaken, waar, gelijk ik per telefoon van Mevrouw Pelster vernam, de film Streik gedraaid zal worden.

Ik moet er een aparte reis voor maken en zou dus gaarne even van U de bevestiging hooren dat het mogelijk a.s. Zaterdagmiddag is. En kunt U mij een toegangsbewijs verschaffen?

In de hoop U te mogen ontmoeten,

Gaarne Uw

Herman Poort

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie