Menno ter Braak
aan
M.R. Radermacher Schorer

30 april 1931

30 April 1931

Zeer geachte Heer Schorer

Voor Uw vriendelijke invitatie zeg ik U hartelijk dank.

Ik zal gaarne aan de uitnoodiging gevolg geven.

m.vr.gr.

Menno ter Braak

Origineel: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie