M.R. Radermacher Schorer
aan
Menno ter Braak

16 juni 1935

16 Juni 1935

Zeer geachte heer Ter Braak,

Gisterenavond belde Jan Engelman mij op en verzocht mij, naar aanleiding van een telefonisch gesprek met U, U onze plannen, in verband met hetgeen te Leiden is voorgevallen, uiteen te zetten. Omdat wij wisten dat ook bij U het plan bestond een actie te beginnen spraken wij af, dan Jan Engelman een protest zou opstellen. Bedoeld protest zou door mij met een begeleidend schrijven gezonden worden o.a. aan de navolgende personen met verzoek of zij bereid waren met ons hunne namen hieronder te plaatsen.

Hendrik Andriessen Utrecht
J.F. Ankersmit Amsterdam
Dr. P.C. Boutens den Haag
Jan Eloy Brom Nederrijn
Dr. van Anrooy den Haag
Prof van Blom Leiden
Prof Bolkestein Utrecht.
Dr. P. Bierens de Haan Driebergen-Rijsenburg
Dr. M. ter Braak den Haag
Mr. J.C. Bloem Kijkduin
Prof A.M. Brouwer den Haag
J. Blaauboer Amsterdam
Eduard v. Beynum Amsterdam
Dirk Coster Delft
Frans Coenen Amsterdam ?
Prof Duivendak Leiden ?
Dr. ten Doesschate Utrecht
Lodewijk van Deyssel Haarlem
Jan Engelman Utrecht
Mr. P.N. van Eyk Londen.
Frans Erens Houthem.
Dr. P. Endt Amsterdam
Dr. P. Endt Amsterdam
Dr. T. Goedewaagen Utrecht
J. Greshoff Brussel
Chr. de Graaff Amsterdam
Dr. C.C. van der Graft Utrecht.
Mr. Roel Houwink Zeist.
Prof D.C.J. van Holk Leiden.
Dr. van der Hoeven Utrecht
Prof Josephus Jitta Amsterdam
Prof B. Kernkamp Utrecht
W. Keuls Amsterdam
W. Keuls Amsterdam
P. Minderaa Zeist
Prof P.H. van Moerkerken Haarlem
D.H. Moller Tilburg
Mr. van der Meulen Utrecht
Mvr van der Meulen Utrecht
Ch. Nypels (De Tijd) Amsterdam
Mr. M. Nijhoff Biggekerke
Ed. du Perron Parijs
Prof D. Pompe Utrecht
Willem Pijper Wassenaar
Wouter Paap Utrecht
Dr. P.H. Ritter Jr. Utrecht
Prof Dr. Rumke Utrecht
Prof Dr. Roels Utrecht
Henriette Roland Holst Buissche Heide Zundert
R.N. Roland Holst B.H. Zundert
A. Roland Holst Bergen
[Jr] B. van Ravesteyn Utrecht
G. Rietveld Utrecht
Mevr. Schröder-Schräder Utrecht
Arthur van Schendel ?
Mr. Dr. Nico van Suchtelen A’dam
Mr. Dr. M.R. Radermacher Schorer Utrecht
A.A.M. Stols Maastricht
Prof Dr. Alb Verwey Noordwijk
Prof de Vooys Utrecht
Charley Toorop Bergen
Mevr. van Wageningen den Haag
Mr. van Wageningen den Haag
A.C. Willink A’dam
Prof Dr. B. Telders Leiden
Victor E. van Vriesland N.R. Crt.
e.a.  

Het lag in mijn bedoeling een gefrankeerde briefkaart voor antwoord aan mijn adres mede in te sluiten.

Mocht uit de antwoorden blijken, dat er een voldoend aantal genegen was dit protest mede te ondertekenen, dan zouden wij het stuk aan de pers zenden, met verzoek het in de dagbladen op de nemen.

Snel handelen scheen ons gewenscht. Wij wilden trachten niet alleen de medewerking te [ ] krijgen van de naaste vrienden van Marsman en een groep letterkundigen, maar ook een [ ] van verschillende personen uit geheel andere milieu’s, hetgeen U uit de hierboven genoemde namen zal blijken. (Naar onze meening slaagden wij er nog niet volkomen in, maar de lijst was ook voor aanvulling vatbaar!) Persoonlijk overwoog ik de wenschelijkheid, bij het protest een [verzoek] aan de lezers te richten, gelden bij een van ons te [ ] om aan M. later te kunnen overhandigen, nu hem een bedrag van F 1000.- geheel ten onrechte is ontgaan. (gelden die hij in zijn tegenwoordige omstandigheden uitstekend kan gebruiken!) Dit voornemen werkte ik echter niet uit, omdat ik vreesde dat het succes gering zou zijn. (ik meen dat Uw meening een andere is?)

Ik blijf bereid tot alle medewerking. (zoo noodig: mijn gironummer 18328 Utrecht) Voor overleg kunt U mij tel. bereiken no 15860 – Kantoor – liefst tusschen 11 en 12 Uur smorgens. Aangezien het ons voor alles wenschelijk toeschijnt, dat de actie van uit een Centraal punt wordt georganiseerd, laten wij gaarne de leiding aan U over. Bovendien is mijn tijd in de komende dagen zéér bezet.

Met vriendsch groeten

gaarne

Uw dw

M.R. Radermacher Schorer

M.R. Radermacher Schorer

Wilhelminapark 12 Utrecht

Origineel: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie