Sybold van Ravesteyn
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 28 november 1927

Utrecht 28 Nov 1927

 

Waarde ter Braak

Nadat ik Zaterdag in R'dam (helaas kon ik 19 Nov. niet in A'dam komen) progr. Nr 3 zag, heb ik de dagelijksche bestuursleden voorgesteld dit programma niet te geven, waarmee zij instemden.

Wij hebben de bioscoop afgezegd, onze leden gedéconvoceerd en de films aan Pelster teruggezonden. De landelijke afdeeling Utrecht belooft nimmer meer zoo wispelturig kieskeurig te zijn, maar er zal voortaan ook geen reden voor zijn. Slechte abstracte kunst is net even ongenietbaar als slecht impressionisme.

Krijgen wij spoedig goede abstracte films; zijn er geen van Eggeling te krijgen?

Vriendschappelijke groeten

tàt

van Ravesteyn.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie