Menno ter Braak
aan
M.R. Radermacher Schorer

18 juni 1935

18 Juni ’35

Zeer geachte Heer Schorer

Hierbij de lijst retour. Ik ontving zelf bewijzen van instemming met het plan van:

Joh. Winkler, red. De Arbeiderspers,

Hekelveld 17, Amsterdam C.

en Ritter, die ook op Uw lijst voorkomt.

Wilt U den heer Winkler dus ook een ontwerp oproep zenden?

Ik zou gaarne verder nog aan de lijst willen toevoegen mijn collega G.H. ’s Gravesande, Scheveningsche Laan 110, Kijkduin, die mij op het idee van deze actie bracht.

Wilt U in den oproep vooral ook zetten, dat op nader te bepalen datum aan den heer Marsman het bedrag in een bijzondere bijeenkomst zal worden aangeboden? Dit moet m.i. de openlijke verloochening zijn van de Mij.v.L.

M.v.gr. en hoogachting

Menno ter Braak

Origineel: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie