Sybold van Ravesteyn
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 2 december 1927

2 Dec

 

Geachte Heer ter Braak

Op 28 Nov. heeft onze penningmeester Jhr Raderm.Schorer van zijn rekening op Uw gironummer de f.145 laten overschrijven. Op 30 Nov. afgestempeld heeft hij het bewijs van de post dat op Uw rekening overgeschreven was, daarvoor het bewijs ontvangen.

Wij hebben dus onze plicht gedaan. Ook Uw nummer, 131747 is juist opgegeven. Zooals ik reeds met den Heer Ivens besprak, zouden wij gaarne op Donderdag 15 Dec. het 4e programma geven.

Onze penningmeester komt morgen niet op de vergadering; ook ik ben verhinderd; wel zal Rietveld komen. Hij woont J.S. Bachstraat.

Hoogachtend

van Ravesteyn.

 

In haast.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie