Briefwisseling Menno ter Braak - D.J. Sannes

D.J. Sannes
aan
Menno ter Braak

Eindhoven, 28 oktober 1928

28/10 1928

 

Beste Menno,

Zooals je waarschijnlijk weet, heeft Dick hier de vorige Donderdagavond (voor de Philipsvereeniging) een lezing gehouden over moderne filmkunst, die bijzonder is aangeslagen. Naar aanleiding hiervan is het plan, dat hier eenige tijd geleden heeft bestaan, om een afdeeling der Filmliga op te richten, toen opgevat door een aantal enthousiastelingen, en ik geloof zeker, dat het deze keer kans van slagen heeft.

Naar ik hoor heeft de Heer Brandel hier eenige tijd geleden een correspondentie hierover met je gehad, waarbij je hem enkele gegevens hebt verstrekt. Ik zou echter gaarne nog wat meer willen weten. Op de eerste plaats de statuten der Filmliga. Verder: wordt een afdeeling hier eventueel een afzonderlijke vereeniging, of een onderafdeeling der centrale vereeniging? Welke programma's zouden wij kunnen krijgen? Hoeveel rekenen jullie daarvoor? Het spreekt vanzelf, dat een jonge afdeeling als wij nog weinig zouden kunnen betalen; doch aan de andere kant zouden wij vooralsnog reeds verrukt zijn met [ouden] films, die voor de andere afdeelingen reeds afgewerkt zijn, en die wij dus misschien wel goedkooper zouden kunnen krijgen. Verder: welke afdeelingen bestaan er reeds, en welke contributies worden daar gevraagd? Hoeveel leden hebben wij minimaal noodig: 1o: volgens de statuten, 2o: om de zaak rendabel te maken?

Wij verwachten hier wel eenigszins moeilijkheden met de gemeente (R.K.!). Zijn soortgelijke moeilijkheden reeds in andere afdeelingen ondervonden, en hoe zijn die daar, en eventueel hier, het doeltreffendst op te lossen? Zou je ons verder in het kort een rentabiliteitsrekening voor de gehele zaak hier kunnen verschaffen?

Je zoudt mij zéér verplichten door nog deze inlichtingen gauw te verschaffen: wij willen namelijk het ijzer smeden, zoolang het heet is, d.w.z. de indruk van de lezing van Dick versch is.

Met beste groeten, ook van mijn vrouw

je

Hans Sannes

Pauwlaan 16

 

P.S. Hoe worden in de kleine afdeelingen, die geen ‘schijn’ kunnen betalen, de muziek-questies opgelost?

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie