A. Visser
aan
Menno ter Braak

Leiden, 5 september 1928

Leiden 5 Sept 1928

Zeer geachte Heer.

Nu dagelijks weer studenten hier in Leiden terugkomen en dus weldra het oogenblik zal aangebroken zijn waarop de plannen tot oprichten v e Leidsche afdeeling van de Filmliga in daden kunnen worden omgezet, neem ik de vrijheid mij nog maals tot U te wenden.

Ter bespoediging heb ik aan een der belangstellenden voor de Filmliga, den Heer Faber, die thans in Amsterdam woont, gevraagd of hij met U persoonlijk de plannen zou willen bespreken.

Ik sluit deze briefkaart in bij een brief aan den Heer Faber, die hieronder misschien nog iets schrijven wil.

Met de meeste hoogachting

A. Visser

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie