Briefwisseling Menno ter Braak - A. Visser

A. Visser
aan
Menno ter Braak

Leiden, 8 mei 1928

Leiden 8 Mei 1928

Zeer Geachte Heer

Als lid van de Haagsche Afdeeling van de Film-liga, kom ik U om eenige inlichtingen vragen.

Het is mij gebleken, dat in het Leidsch Studenten Corps belangstelling voor het werk van de Film-liga bestaat. Velen zouden het op prijs stellen, wanneer zij in Leiden de voorstellingen van de Liga zouden kunnen bijwonen.

Gaarne vernam ik derhalve van U, wat de voorwaarden zijn voor het oprichten van een zelfstandige Corpsvereeniging, gelijk in Delft, of van een onderafdeeling als in den Haag.

U bij voorbaat dankend, teeken ik met de meeste hoogachting

A Visser

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie