Briefwisseling Menno ter Braak - Volksuniversiteit Amsterdam

Volksuniversiteit Amsterdam
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 6 juni 1928

6 Juni 1928

 

Zeer geachte Heer,

Is het mogelijk eenige films van de Filmliga ter vertooning te krijgen in begin October? En kan ik het programma reeds nu uitzoeken? Ons maandblaadje, wat in September pas uitkomt moet n.l. met het oog op de vacantie al vóór 15 Juni gereed zijn. Zoudt U mij eens willen adviseeren, wat U geschikt vindt voor ons? Ik heb verscheidene voorstellingen bijgewoond maar niet allemaal en weet ook niet wat vrij is in dien tijd. Een lid van Uw bestuur stelde zich beschikbaar om de films toe te lichten, wij willen daar ook gaarne gebruik van maken.

Vindt U het beter de zaak even te bespreken, dan wilt U misschien even opbellen om een tijd te bepalen.

Hoogachtend

[de Boer]

Secretaresse

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie