Briefwisseling Menno ter Braak - M. Visser

M. Visser
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Den Haag, 14 januari 1930

Geachte Heer Ter Braak

Vandaag werd mij verzekerd, dat de filmliga iets af zou weten van de komst van Eisenstein. Is U daar iets naders van bekend? Zoo ja, zoudt U het mij dan zoo spoedig mogelijk willen laten weten?

U bij voorbaat dankend voor Uw antwoord

Hoogachtend

M. Visser

Origineel: Particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie