M. Visser
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 7 februari 1930

7-2-'30

Zeer geachte Heer ter Braak

Ook de Haagsche Filmliga zou graag van het bezoek van Hans Richter willen profiteeren, en het Richter-programma willen geven zooals dat in Amsterdam zal geschieden, met voordracht.

Bent U al voldoende van het bezoek van den Heer Richter op de hoogte, dat U ons de datum op kunt geven van zijn voordracht in A'dam, en wilt U dan, in overleg met ons (daar wij voor een zaal moeten zorgen) met hem de datum van zijn bezoek aan Den Haag bespreken, of wilt U ons zijn adres geven, zoodat wij direct met Richter kunnen onderhandelen.

Wel zou ik graag van U hooren, wat hij voor een voordracht rekent.

Voor het bezoek van de Keukeleire zou ik U hetzelfde willen vragen. Ook hem willen wij graag hier hooren spreken.

Zoudt U mij zeer spoedig antwoord kunnen sturen?

U bij voorbaat dankend

Met de meeste Hoogachting

M. Visser

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie