Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Rotterdam, 14 januari 1930

Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 131b

14 Jan. 1930

N.V. VAN LOGHEM SLATERUS' UIGEVERSMIJ.

Velperweg 143c, ARNHEM

Zeer geachte Heer van Tricht

Ingesloten het duplicaat van het contract retour. Ik ontdekte, dat er geen bepaling over een eventueele herdruk in voorkomt; misschien wilt U mij, daar de wonderen op dit gebied nu eenmaal niet onmogelijk zijn, even berichten, op welke wijze deze zou moeten worden geregeld en of dienomtrent nog een bepaling in het contract zou moeten worden opgenomen.

Helaas bezit ik geen ex. van de tentoonstellingscatal. te Londen, en ik heb geen kennis, die er geweest is, voor zoover ik weet. Mocht U onverhoopt de foto niet kunnen vinden, dan zou ik het toch op prijs stellen, wanneer U aan het idee vasthield en een andere carnavalsepisode als omslag zoud willen gebruiken. Het kan eventueel ook een foto uit Nice of het Rijnland zijn; bij de groote groepen zijn altijd fotografisch zeer fantastische verschijningen.

Wat de publicatie in de Stem betreft: het is moeilijk, daartoe over te gaan, daar alle volgende hoofdstukken kennisname van het eerste veronderstellen (b.v. inzake het gebruik van de termen ‘Burger’ en ‘dichter’). Ik voel er dus niet zoo veel voor.

In de Vrije Bladen heb ik de zakelijke noot nog kunnen inlasschen.

De proef van het eerste vel zend ik U omgaand na ontvangst terug.

m.v.gr.,hoogachtend

Uw dv,

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie