van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 15 januari 1930

Arnhem 15 Januarie 1930.

De Heer Dr. Menno ter Braak

N. Binnenweg 131b

Rotterdam

Zeer geachte Heer ter Braak,

In dank ontving ik Uw brief van 14 dezer. Ik zette niets over een herdruk in het kontrakt, omdat bij een kontrakt als wij hebben een herdruk in de regel op dezelfde wijze doorgaat. Want komt het tot een herdruk, dan hebt U ook een honorarium gehad. Er is echter niets tegen overeen te komen, dat bij een eventuele herdruk op nieuw over de voorwaarden overleg wordt ghepleegd. Zonder Uw tegenbericht zal ik op het duplikaat een verwijzing zetten naar deze brief, hetgeen U dan op Uw ex. wel wilt doen.

Tot nog toe nog geen reproduktie van Bosch'schilderijen, maar ik heb verschillende pogingen gedaan, waarvan ik het resultaat nog niet weet. Helaas is de geill. katologus uitverkocht, zodat wij bij particulieren terecht moeten komen.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

N.V. van Loghum Slaterus'

Uitgevers-Maatschappij

J.L. van Tricht

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie