Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)

Rotterdam, 17 januari 1930

17 Jan. 1930

Dr. Menno ter Braak

N. Binnenweg 131b

ROTTERDAM

N.V.VAN LOGHEM SLATERUS' UITGEVERSMIJ.

Zeer geachte Heer van Tricht

Hierbij de gecorrigeerde titelpagina's en eerste vel terug. Het ziet er werkelijk uitstekend uit en voldoet geheel aan mijn typografisch ideaal. Beter dan de Vrije Bladen, die het eerste stuk afdrukken zonder zelfs mijn proef geraadpleegd te hebben, zoodat het wemelt van de fouten en o.a. de uitgave bij Uw firma er niet in voorkomt! Ik zal alles in een rectificatie in het Februari-nummer aanvullen en verbeteren, en heb onmiddellijk opheldering gevraagd. Het zal wel een vergissing aan de uitgeverij zijn, vermoed ik.

Veel correctie behoefde ik niet aan te brengen. Wilt U er hoofdzakelijk op letten, dat 1o mijn doctorstitel vervalt, want die gebruik ik niet als litterair praedicaat, dat 2o inhoud en opdracht worden omgewisseld, evenals 3o citaat en fransche titel van het eerste hoofdtuk (het citaat behoort namelijk niet bij het geheele boek, maar bij hoofdst.1).

Is U met den omslag reeds geslaagd? Ik wist een ex. van een album (‘Dutch Art’) te krijgen, dat bij de bewuste tentoonstelling is uitgegeven, maar daarin komt het stuk van Bosch niet voor.

m.vr.gr., hoogachtend

Uw dv.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie