van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 10 januari 1930

Arnhem 10 Januarie 1930.

De Heer Dr. Menno ter Braak

N. Binnenweg 131b

Rotterdam

Zeer geachte Heer,

Hierbij zend ik U een kontrakt in duplo; het duplikaat ontvang ik gaarne getekend van U terug.

Heden zond ik de kopie naar de zetterij, zodat ik U eerstdaags van het eerste vel proef zal kunnen toezenden. Daar deze bestemd is voor het zogenaamde reis-ex., zou ik het prettig vinden, als U ze omgaand terugzendt.

De Telegraaf kan niet aan een foto helpen. Nu hoorde ik, dat de foto waarschijnlijk is overgenomen uit de katalogus van de Londense tentoonstelling. Ik tracht een ex. machtig te worden, 't zou echter kunnen zijn, dat U onder Uw kennissen een gelukkige bezitter hebt, die hem voor een paar dagen zou willen afstaan; hij komt ongeschonden weer terug.

Tenslotte: zou 't niet mogelik zijn nog een of meer hoofdstukken in De Stem te publiceren? Dat wekt toch altijd weer belangstelling en zal de verkoop ten goede komen. Kunt U daarover nog niet eens met de Heer Coster overleggen? Hij is op 't ogenblik in Uw buurt: Delft, Voorstraat 101.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

N.V. van Loghum Slaterus'

Uitgevers-Maatschappij

J.L. van Tricht

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie