Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Rotterdam, 8 januari 1930

Rotterdam, 8 Jan. 1930

Nieuwe Binnenweg 131b

VAN LOGHEM SLATERUS' UIGEVERSMIJ.

Velperweg 143c, ARNHEM

Zeer geachte Heer van Tricht

In antwoord op Uw schrijven van 7 dezer wil ik U allereerst dank zeggen voor Uw initiatief, om, omdanks, de ‘zwaarte’, mijn boek toch te willen uitgeven; ik stel dat op hoogen prijs.

Het bijgevoegde lettertype vind ik zeer goed. Wat den band betreft, ik voor mij apprecieer het meest een stemmigen en eenvoudigen band als b.v. die van ‘Hinne Rode’, vooral, wanneer die voorzien is met een omslag, waarop de reproductie van Hieronymus Bosch is afgedrukt. Ik Hoop, dat het U gelukken zal, de origineele foto op te sporen, want ik ben daaraan zeer gehecht.

Het contract zie ik gaarne tegemoet. Voorwaarde is dus de helft van de zuivere winst? Als eenige nadere conditie mijnerzijds zou ik zoo mogelijk zien opgenomen 15 auteursexemplaren voor mij persoonlijk. Bestaat daartegen eenig bezwaar?

In afwachting van Uw contract,

m.vr.gr., hoogachtend

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie