van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 7 januari 1930

Arnhem 7 Januarie 1930.

De Heer Dr. Menno ter Braak

N. Binnenweg 131b

Rotterdam

Zeer geachte heer,

Tot mijn genoegen kan ik U melden, dat ik na rijp beraad de uitgave van ‘Het Carnaval der Burgers’ aanvaarden wil. Het is wel heel zwaar, zelfs voor de meer dan gemiddelde lezer, maar 't is zo orgineel van gedachten en zo goed geschreven, dat wij 't er maar op moeten wagen. Ik zal 't met de a.s. voorjaarsaanbieding meegeven, zodat 't omstreeks eind April, begin Mei verschijnen kan. Goedbeschouwd vind ik ingesloten letter toch veel mooier dan die van ‘Juli '14’. Gaat U daarmee akkoord? Zodra ik van Uw bericht heb, zal ik 't laten zetten.

Hebt U ook bepaalde wensen omtrent de band? Ook daarover ontvang ik met 't oog op het reis-ex. gaarne omgaand Uw bericht. Voor een goede foto van de plaat voor de omslag zal ik moeite doen.

Voor de goede orde zend ik U dezer dagen een kontraktje.

Gaarne Uw antwoord tegemoet ziend, met vriendelijke groeten en hoogachting,

N.V. van Loghum Slaterus'

Uitgevers-Maatschappij

J.L. van Tricht

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie