van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 3 januari 1930

Arhem, 3 Januari, 1930.

Den Heer Dr. Menno ter Braak,

Prins Hendriklaan 11

Zeist

Zeer geachte Heer ter Braak,

Tot myn spyt kan ik niet vóór de 5e een beslissing nemen, zodat er in de ‘Vrye Bladen’ dus nog maar geen mededeling moet worden opgenomen. Wanneer wy tot uitgave besluiten, zal 't toch ca. 1 mei moeten uitkomen m.i., zodat de publikatie in de V.B. dus 't best vóór die datum zou plaats hebben; maar dat is wel te regelen, als wy maar niet gedwongen worden de uitgave tot de Zomer uit te stellen: dat is een slechte tyd; en in 't najaar komt weer de overstroming.

Zou 't voor alle zekerheid niet goed zyn ‘De Spiegel’ te vragen, het zetsel te laten staan? Wellicht zou door overname daarvan een kostenbesparing ontstaan, die de uitgave vergemakkelikte. In ieder geval ontvangt U voor de 10e nader bericht.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

N.V. van Loghum Slaterus'

Uitgevers-Maatschappij

J.L. van Tricht

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie