J.D. Voskuil
aan
Menno ter Braak

Haarlem, 12 december 1927

Haarlem Dec '27

 

Zeer Geachte Heer ter Braak!

Gaarne zou ik nog even van U vernemen of de muziek bij de films welke ik Zaterdag te Amsterdam zag, speciaal voor deze films gecomponeerd was of er door den heer Brands Buys bij gefantaseerd werd.

Ik moet hiervan mededeeling doen in onze a.s. vergadering en vergat het, tot mijn spijt te vragen.

Met vr. gr.

J.D. Voskuil

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie