J. Wiegel Jr.
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 19 september 1927

Amsterdam 19/9 1927

WelEdelgeb. Heeren

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 18 dezer verzoek ik U beleefd mij als lid der Liga te willen noteeren en over de contributie te disponeeren aan achterstaand adres.

Hoogachtend

J. Wiegel Jr.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie