Menno ter Braak
aan
FIM Film (Amsterdam)

25 januari 1928

25 Jan. 1928

 

Weledelgeb.Heer

Naar aanleiding van Uwe bespreking met onzen technischen leider, den Heer Joris Ivens, op 25 dezer, berichten wij U, dat wij de film Streik van Eisenstein op nader bij contract te bepalen voorwaarden zullen koopen.

voor het Hoofdbestuur der Ned.Filmliga

secretaris-penningmeester

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie