Briefwisseling Menno ter Braak - FIM Film

FIM Film
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 1 oktober 1927

1 Oct. '27.

 

Weled. Heer,

Hierbij heb ik de eer er U op attent te maken, dat U zich voor Russische films tot mij dient te wenden, daar ik het alleenvertooningsrecht bezit voor Nederland en Kolonien van de Sowkino.

Hopende met U in nadere relatie te komen,

Hoogachtend

de Wind

Dir.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie