Briefwisseling Menno ter Braak - B. Wijsman

B. Wijsman
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 27 september 1927

Amsterdam, 27 September 1927

 

Zeer geachte Heer

Hoewel zeer laat, ontvangt U hierbij mijn opgave voor het lidmaatschap der Film Liga Amsterdam. Als 't eenigszins mogelijk is, zou ik gaarne de voorstelling van Zaterdag a.s. bijwonen. In de hoop dat U mij daartoe in de gelegenheid zult stellen, dank ik U bij voorbaat ten zeerste voor Uw medewerking.

Met de meeste hoogachting

B. Wijsman

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie