P.G. van Wijk
aan
Menno ter Braak

Geldermalsen, 9 september 1927

Geldermalsen, den 9 September 1927.

 

Weled.Geb.Heer.

Hiermede bericht ik U, onder beleefde dankzegging, de goede ontvangst van Uw schrijven, d.d. 4 dezer, van welks inhoud ik, met belangstelling, heb kennis genomen.

Ingevolge Uw advies, heb ik mij gewend tot den heer Eduard Pelster te Amsterdam en hoop ik daarvan een gunstig antwoord te mogen ontvangen.

Inmiddels teeken ik, met de meeste hoogachting

Uw dw.

P. van Wijk.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie