Aan Alex van der Hoeve, dolend in de ivoren nacht

 
Dat gij verliefd zijt, van der Hoeve,
 
Kan ons verheugen noch bedroeven;
 
Maar waarom deelt ge dat dan mee
 
Aan alle lezers van P.C.?
 
Dat paste in dit blad geenszins,
 
Eer in ‘Het Leven’ of ‘De Prins’!
 
En laat vooral den moed niet zakken
 
Al kan de liefde poetsen bakken;
 
Denk steeds maar: ‘Als ik recht door zee ga,
 
Wordt Ans in eer en deugd mijn eega!’

1 maart 1924

Priktol