[p. 215]

Tweeerlei promotie25
(Bij H.M.'s Eeredoctoraat)

 
Ik moet vele proffen likken,
 
Ik moet duizend boeken slikken,
 
Twintig stellingen formeeren,
 
Vuile proeven corrigeeren.
 
Ik moet laten drukken, binden,
 
(Met een fuifje voor m'n vrinden)
 
Fooienregens neer doen dalen
 
En weer een nieuwe rok betalen.
 
Ik moet, door een uur te zwammen,
 
Eerst m'n tongspier nog verlammen;
 
En ik moet bij die gevaren
 
Nog een goed humeur bewaren.
 
 
 
Zij hoeft voor geen prof te vreezen,
 
En geen boekje door te lezen;
 
Zij hoeft dubieuze zaken
 
Noch een drukproef aan te raken.
 
Om den doktersgraad te krijgen
 
Hoeft Zij niets te doen dan... zwijgen.
 
 
 
Omdat Willem de Zwijger groot was
 
Toen het land in bittr'en nood was.
 
Omdat 't land in rep en roer was
 
Toen mijn voorgeslacht nog boer was.

14 februari

Priktol

25Dit gedicht heeft betrekking op de erepromotie van Koningin Wilhelmina aan de Universiteit van Leiden, 1925